فارس | قصه‌هاي الموت
جلد دوم كتاب «قصه‌هاي مردم رودبار و الموت» با عنوان فرعي «الموت بالا / گازرخان و روستاهاي اطراف» توسط «يوسف عليخاني» و «افشين نادري» گردآوري و آماده انتشار شد.
«يوسف عليخاني»، در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، در اين باره گفت: اين كتاب 801 صفحه‌اي شامل بيست و يك فصل و چهار پيوست (فرهنگ لغات الموتي، فرهنگ آبادي‌هاي الموت بالا، عكس‌ها و مشخصات راويان و عكس‌هايي از روستاهاي اين منطقه) است.
وي افزود: قصه‌هاي جلد دوم اين كتاب در 21 فصل «قصه‌هاي سحرآميز، قصه‌هايي با ساختار داستان كوتاه، قصه‌هايي درباره حسن صباح، سرگذشت‌ها و مكان‌هاي تاريخ، قصه‌هاي مربوط به اولياء، قصه‌هاي شاه عباس، قصه‌هاي مربوط به شخصيت‌هاي تاريخ، قصه‌هايي با موضوع تقدير، قصه‌هاي مكر زنان، قصه‌هاي كچل، قصه‌هاي شوخي، قصه‌هاي بهلول، قصه‌هاي حيوانات، متل (قصه‌هاي زنجيره‌اي)، تمثيل، افسانه‌هاي پيدايش، عزيز و نگار، نثر - دوبيتي، قصه ترانه، ترانه كودكان و ترانه‌ها» طبقه‌بندي شده‌اند.
«عليخاني» اضافه كرد: 72 راوي از روستاهاي گازرخان، اندج، شهرك، هنيز، كلايه، آتان، كوچنان، كندانسر، دك، بوكان، دك، خشكچال، توان، جولادك، چاله، دهك، سفيدر، كافركش، هرانك، مدان، آوه، فيشان و محمودآباد، راويان جلد دوم قصه‌هاي مردم رودبار و الموت بوده‌اند. راويان قصه‌هاي «الموت بالا» در مجموع 230 قصه و 40 «ترانه - قصه» روايت كرده‌اند كه برخي از اين قصه‌ها درباره حسن صباح، شاه عباس، عزيز و نگار و اولياء روايت‌هاي مشابه دارند.
وي گفت: كتاب مقدمه‌اي 20 صفحه اي نيز دارد كه به دليل اين كه در مقدمه جلد اول قصه‌هاي مردم رودبار و الموت به موقعيت جغرافيايي رودبار و الموت، نظر محققان درباره آن در طول تاريخ، تقسيمات كشوري اخير (مبني بر دو بخش شدن رودبار الموت و رودبار شهرستان)، گويش تاتي (گويش غالب مردم رودبار و الموت)، عزيز و نگار (قصه معروف البرزنشين‌ها بويژه طالقاني‌ها و الموتي‌ها)، استاد شيردل (خياط)، حسن صباح و اسماعيليه در الموت، قيام دهقانان الموت و لزوم گردآوري قصه‌هاي عاميانه پرداخته بوديم، در مقدمه جلد دوم درباره قصه‌هايي در پناه صخره‌ها و سنگ‌ها، ترك‌هاي تات يا رشوندهاي ترك، باورهاي نادرست درباره سادگي الموتي‌ها، حسن صباح و رفيقان الموت و چشم‌انداز فرداي الموت بحث كرديم.
عليخاني تصريح كرد: جلد نخست قصه‌هاي مردم رودبار و الموت با عنوان (كتاب اول: الموت پايين/ زوارك و روستاهاي اطراف) در 550 صفحه سال 1384 آماده انتشار شد كه متاسفانه هنوز منتشر نشده است.
«يوسف عليخاني» در پايان خاطرنشان كرد: قرار است گردآوري قصه‌هاي مردم رودبار و الموت به سفارش پايگاه فرهنگي - تاريخي الموت به سرپرستي «حميده چوبك»، در هفت مرحله در زوارك و روستاهاي اطراف، گازرخان و روستاهاي اطراف، روستاهاي مراغي نشين، معلم كلايه و روستاهاي اطراف، رجايي دشت و روستاهاي اطراف، رازميان و روستاهاي اطراف و دستگرد و روستاهاي اطراف، انجام شود كه تاكنون با وجود گذشت 4 سال از عمر اين طرح، تنها مرحله اول و دوم را پشت سر گذاشته‌ايم.

Labels: ,

youssef.alikhani AT yahoo DOT com