داستان‌هاي خوف‌انگيز

روزنامه همشهري

روزنامه "همشهري" در ستون هفتگي "ستاره‌ها" اين‌بار به سراغ مجموعه داستان "اژدهاكُشان" نوشته يوسف عليخاني رفته و با تيتر "داستان‌هاي خوف‌انگيز" نظرات سه نفر از اهالي ادبيات را جويا شده است كه مي خوانيد:

محمدعلي سپانلو محمدعلي سپانلو مجموعه داستان "اژدهاكُشان" نوشته يوسف عليخاني را جزو داستان‌هاي خوف انگيز مي‌شمارد كه علاوه بر ارزش سرگرم كنندگي، ارزش جامعه‌شناسي نيز دارد: «يعني شما متوجه مي‌شويد كه در روستا چه افكار و خرافاتي حاكم است.»
سپانلو خواندن اين كتاب را به اهالي مطالعه توصيه مي‌كند. چرا كه علاوه بر اطلاعاتي كه مي‌دهد مي‌تواند تصويري از گوشه‌اي از كشورمان را نشان دهد و حسن كتاب يوسف عليخاني همين است: «به‌نظر من ديگر نويسندگان بايد اين كار را انجام بدهند و مناطقي را كه مي‌شناسند معرفي كنند.»

سيدمحسن بني فاطمهبه اعتقاد سيدمحسن بني فاطمه، مجموعه داستان اژدهاكُشان يك مثال خوب برای ادبيات بومي است كه هم از نظر فرم و هم از نظر زبان، نشانه‌هايي از زبان و فرهنگ ايراني را در خود دارد: «ويژگي اين كتاب نسبت به كتاب قبلي يوسف عليخاني اين است زبان آن ساده شده در حالي كه لحن‌ها حفظ شده است و مشكلي كه خواندن کتاب قبلی را سخت كرده بود حل شده است.»
بني فاطمه، وجه تمايز اين مجموعه داستان را همين مي‌داند و فضاي كلي داستان‌ها را تابع نوعی از رئاليسم جادويي مي‌داند و با اشاره به تفاوت ميلك داستان با ميلك واقعي مي‌گويد:«به هيچ وجه نمي‌توانيم اين ميلك را با مابه‌ازای واقعی آن مقايسه كنيم. این مکان در جغرافياي داستانی خلق شده و به هیچ ماننده نیست. فکر می‌کنم درست نيست بگوييم اين داستان‌ها، داستان‌هایي مستند هستند.»
بني فاطمه، داستان نسترنه را برجسته‌ترين كار اين مجموعه مي‌داند و در كل، كار را يك كار موفق تلقي مي‌كند.

داوود پنهانيداود پنهاني معتقد است: «اژدهاكُشان مجموعه‌اي است كه با استفاده از المان‌هاي يك منطقه كوچك و محدود با خواننده صحبت مي‌كند.اما هيچ گاه جامعه را كوچك نمي‌كند تا برداشت خواننده برداشتي رئاليستي شود.»
وي با اشاره به اين كه يوسف عليخاني با قصه و قصه گوها ارتباط زيادي دارد ادامه مي‌دهد: «به همين دليل اين اتفاق‌ها جنبه تخيلي دارد.اما با شاخ و برگ دادن به آن‌ها بسيار جالب و خواندني مي‌شود.خصلت اين داستان‌ها قصه گو بودن آن است همين روايت گري در داستان‌ها تأثير گذاشته است.»
پنهاني با رد روستايي بودن داستان‌هاي عليخاني در اين مجموعه مي‌گويد:«ميلك زندگي ماست و قصه‌هاي آن قصه فرهنگ جامعه خودمان است. نويسنده منطقه‌اي را اختراع كرده و به آن روح داده و اين كار يك داستان نويس است و اين قصه‌ها وقتي نوشته شود جاوداني مي‌شود.»
***
اژدهاكُشان - مجموعه داستان - يوسف عليخاني

Labels:

youssef.alikhani AT yahoo DOT com