اژدهاكشان در كانون ادبيات
نقد ِ فتح‌الله بي‌نياز ... اينجا
نقد ِ محمدرضا گودرزي ... اينجا
نقد ِ فريدون حيدري مُلك‌ميان ... اينجا
گزارش تصويري جلسه ... اينجا

جلسه نقد اژدهاكشان در كانون ادبيات

سه نگاه متفاوت به یک مجموعه مشترک ... اينجا
اين نشست به روايت "آينه ها"ي الهام مهويزاني يكتا
فتح الله بي نياز: (مهرهرمز) مروري بر ده داستان اژدهاكشان
محمدرضا گودرزي: (روزنامه همبستگي) اژدهاكشان بدون مرز
سعيد شكيبا:‌ (راديو زمانه) دنیای عجیب و غریب داستان‌های علیخانی

فتح الله بي‌نياز: «اژدهاكشان» يك اثر مدرنيستي است
فريدون حيدري مُلك‌ميان:‌ «اژدهاكشان» اثر مستقلي نيست
محمدرضا گودرزي:‌ «اژدهاكشان» مرز ميان زندگي و مرگ را محو مي‌كند

خبرگزاري كتاب
اينجا و اينجا و اينجا
به روايت ايسنا ... اينجا
روايت مهر ... اينجا
روايت ميراث ... اينجا
روايت جام جم آنلاين ... اينجا
روايت خبرگزاري فارس ... اينجا
روايت كانون ادبيات از اين نشست ... اينجا
اينجا و اينجا و اينجا و اينجا
به روايت حميدرضا علاقبند (گردباد) ... اينجا

Labels:

youssef.alikhani AT yahoo DOT com