ضيافت "اژدهاكشان"

نقد اژدهاکشان در «کانون ادبیات ایران»

زمان: دوشنبه 21 آبان ، ساعت 16:30 تا 18:30
منتقدان: فتح الله بي نياز، فريدون حيدري ملك ميان و محمدرضا گودرزي
مكان: خیابان مفتح جنوبی، روبروی ورزشگاه شیرودی، خیابان اردلان، شماره 31 (کانون ادبیات ایران)

youssef.alikhani AT yahoo DOT com
Links to this post:
Create a Link