پنجشنبه بازار كتابساير محمدي: يوسف عليخانى كه با افسانه هاى عاشقانه بومى كارش را در حوزه داستان نويسى شروع كرد، به تازگى مجموعه اى از داستان هاى كوتاه خود را تحت عنوان «اژدهاكشان» به دست چاپ سپرده است.
عليخانى در اين داستان ها با تلفيقى از زندگى مردم شهر و روستا و نگاه سنتى و مدرن داستان هايى خواندنى و جذاب خلق كرده است و بسيارى از واژگان بومى و فرهنگ عامه را وارد اين داستان ها كرده است.
ناشر اين كتاب مؤسسه انتشارات نگاه است.


نسخه پيدف - روي عكس كليك كنيد

***
اژدهاكُشان - مجموعه داستان - يوسف عليخاني

youssef.alikhani AT yahoo DOT com
Links to this post:
Create a Link