هفت سین اهل قلم
اهالی فرهنگ از خواندنی‌ترین‌های سال 87 می‌گویند
گزارش: سجاد صاحبان‌زند

عبدالله انوار، عبدالحسین فرزاد، سعید زیباکلام، رضا سیدحسینی، سیاوش جمادی، عبدالمحمد آیتی، مشفق کاشانی، عبدالعلی دست‌غیب، جلال ستاری،‌ میرجلال‌الدین کزازی، نجف دریابندری، فاضل نظری، محمد ضیمران

کتاب هفته/ شماره 174/ شنبه 24 اسفند 1387/ صفحات 10 و 11

Labels:

youssef.alikhani AT yahoo DOT com
Links to this post:
Create a Link